02.01.2012 Tarihli Belediye Meclis Toplantısı'nda yer alan konuşmalarım... PDF Yazdır e-Posta

Başkan- İyi akşamlar değerli meclis üyesi arkadaşlarım. 2012 yılının ilk meclis toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Geçen yıl Aralık ayı son toplantıda olduğu gibi, bu toplantıda da 2012 yılında başta Ödemiş ve yurdumuz olmak üzere tüm Dünya’ya barış, huzur ve sağlık diliyorum.


Çoğunluğumuz vardır. Ocak ayı olağan toplantısını açıyorum. Toplantıya mazeret bildirerek katılmayan meclis üyesi arkadaşımız yok.


5 Aralık 2011 tarihindeki toplantımıza ait tutanaklar ve kararlar önceden siz değerli meclis üyesi arkadaşlarımıza dağıtıldı. Tutanaklar hususunda söz almak isteyen üyemiz?… Olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler… Oybirliği ile kabul edilmiştir.


Gündeme geçmeden önce 2 tane önerge var. 1.önerge, Belediye Meclis Üyemiz Sayın Mustafa Ali Fırtına’dan.

 

Belediye Meclis Başkanlığı’na
                                                        Ödemiş


Konu: Adaylığım hakkında.


Belediye Meclisimizin 02/01/2012 tarihli toplantısında görüşülecek gündem maddelerinden biri olan denetim komisyonu üye seçimi ile ilgili olarak yapılacak gizli oylamada yasadan kaynaklı hakkım gereği bu komisyon üyeliğine aday olduğumu bilgilerinize sunar, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.


Mustafa Ali Fırtına

 

Bu hususun gündemimizin 5.maddesinde yapılacak olan seçimde değerlendirmek üzere gündeme alınmasını ve 5.madde ile birlikte değerlendirilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler… Oybirliği ile kabul edilmiştir.Başkan- Gündemimizin 5. Maddesi, 3 kişilik Denetim Komisyonunun üye seçimi. Biraz önce gündeme aldığımız Sayın Mustafa Ali Fırtına’nın aday olmak üzere bir talebi vardı. Ben tekrar guruplara dönüyorum.

 

Mehmet KİREMİTÇİ- Başkanım, gurubumuz adına Kadir COŞAR ve Mehmet KİREMİTÇİ’yi öneriyoruz.

 

Başkan- Kadir COŞAR, Mehmet KİREMİTÇİ CHP’si gurubu adına. AK Parti gurubu adına?

 

İsmail İrfan GÖLCÜK- Bizim grubumuz adına Salih AKSU’yu öneriyoruz.

 

Başkan- O halde 4 tane adayımız var. Bu adaylar arasında gizli seçime geçiyoruz.

 

İsmail İrfan GÖLCÜK- Adayları tekrar alabilir miyiz?

 

Mehmet KİREMİTÇİ- Kadir COŞAR ve Mehmet KİREMİTÇİ.

 

Başkan- Salih AKSU, Mustafa Ali FIRTINA. 3 tane isim yazıyoruz.

 

“Mühürlü şekilde düzenlenen oy pusulaları zarfla birlikte meclis üyelerine dağıtıldı. Oylama bitikten sonra toplanan zarflar sayıldı ve zarflar açılarak kullanılan oylar katip üyeler tarafından meclis üyelerine açıklanarak tasnife geçildi. Kullanılan oy sonuçları; Kadir COŞAR 19 oy, Mehmet KİREMİTÇİ 16 oy, Halil İbrahim KÖKTEN 1 oy, Hayrettin ÖZBUDAK 1 oy, Şevket HASIRCI 4 oy, Hülya USLUCA 1 oy, Salih AKSU 19 oy, Mustafa Ali FIRTINA 15 oy aldığı tespit edilerek tutanağa geçirildi.”

 

Başkan- Değerli arkadaşlar, sonuç olarak Kadir COŞAR 19 oyla, Mehmet KİREMİTÇİ 16 oyla, Salih AKSU 19 oyla Denetim Kurulu üyeliklerimize seçilmiştir. Seçilen arkadaşlarımıza denetim süresi boyunca başarılar diliyoruz. Bizlerin de eksik bıraktıklarımız, yanlışlarımız varsa o konularda da her tip eleştiriye ve incelemeye de açık olduğumuzu bildiririm. Ayrıca destek de isteyebilirsiniz. Yani sadece 3 kişilik heyet çalışması değil, onun dışında dışarıdan veya belediye içinden her tür desteğe de açığız.Başkan- Arkadaşlar, burada taban veya tavan ücret söz konusudur. Geçtiğimiz yıl içerisinde belediyemiz memur çalışanlarına yapılan zamlar oldu. Taban ücrete %15 zam yapılması uygun gibi geliyor bana. Bu hususta sizlerin fikirleri veya söz almak isteyen üyemiz?... Buyurun, Mustafa Ali Bey.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, hepinize iyi yıllar diliyorum. Ben bu tabloyu inceleyince 11.sıradaki Ömür BOYLU, Levent BAŞER, Ruhi SEYREK, Nurgül ÇAMLIBEL, bunların hepsi Tekniker kadrosunda ama bunların maaş dengesizlikleri olduğunu görüyorum. Yani bunun bir açıklaması var mı, dengelenebilir mi? Çünkü herhalde aynı işi yapıyorlardır bunlar. Bir de aynı şekilde Veteriner Aylin AKTAŞ’la Selçuk BALKAN, ikisi de veteriner ama biri 1,733’ten maaş alıyor, biri 1,640’tan. Dengeleyebilir miyiz?

 

Başkan- Ben onu düşünmedim. Ben kimisinin maaşını düşürüp, kimisinin maaşını yükseltmek istemedim. Daha önceki meclislerden böyle gelmiş. Ben hepsine ayırmadan %15 zam verilmesi düşüncesindeyim.


Mustafa Ali FIRTINA- Sanki adaletsizlik oluyor. Biri az çalışıyor, biri çok çalışıyor gibi oluyor. Eğer mümkünse bunları dengelemeyi öneriyorum ben. Başka da bir diyeceğim yok.

 

Başkan- Buyurun, Nedim Bey.

 

Mali Hizmetler Müdürü Nedim ÖZTÜRK- Tekniker olarak çalışan arkadaşların taban ve tavan ücretleri düşük yayınlanıyor Bakanlar Kurulu’ndan. 2 yıllık okul mezunları oldukları için. Zaten taban ücretle, tavan ücret arasındaki fark da %25 tümünde. Şimdi biz bu sözleşmeliler arasındaki adaletsizliği, hepsine taban ücret + %15 dediğimizde, kendi içinde dengelenecek. Tüm Mühendis arkadaşlar aynı maaşı alacak, tekniker arkadaşlar aynı maaşı alacaklar. Ama bir teknikerle bir mühendisi eşitleyemiyoruz.

 

Başkan- Bir de farklı maaş alan iki arkadaş daha önceki belediye meclisinde takdir edilmiş. Böyle takdir edildiği için onlara da ben karar vermek istemedim doğrusu.

 

İsmail İrfan GÖLCÜK- 18’e denk gelir diye bir şey demiştik Başkanım. 3 daha verelim demiştik.

 

Başkan- Yüzde 3 normal, o yasal ilave.

 

İsmail İrfan GÖLCÜK- Yani 3’le beraber 18 mi oluyor?

 

Başkan- Evet. Bizim burada aldığımız karar 15. % 3 zaten yasal, alması gereken. Biz burada taban da diyebiliriz. O zaman sadece %3 alırlar.

 

İsmail İrfan GÖLCÜK- O zaman tavana yaklaşıyor aşağı yukarı.

 

Başkan- %15 arada bir yerde, makul.

 

İsmail İrfan GÖLCÜK- Tabana zam oluyor dediniz. Sadece tabana mı yapılıyor zam Başkanım? Tavan da aynı şekilde zamlanıyor değil mi?

 

Başkan- Hayır, buradaki taban ücretler %15 arttırılıyor.

 

İsmail İrfan GÖLCÜK- Tabana ve tavan %15’er artıyor.

 

Hayrettin ÖZBUDAK- Başkanım, izin verirseniz bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu arkadaşlarımız mühendis, veteriner, mimar vs. Yine kadrolu arkadaşlarımız da mevcut, onlar da çalışıyorlar belediyemizde. Kadrolu arkadaşlarımızın çeşitli yan ödenekleri var bildiğim kadarıyla. Bu sözleşmeli arkadaşlarımız da, mesleki olarak belki de aynı yeterliliğe sahip arkadaşlarımız bu imkanlardan yoksun kalmaktadır. Eğer mümkünse, bu arkadaşlarımızın taban ücretlerini yükseltebilirsek meclisimizce daha bir güzel olur diye düşünüyorum.

 

Başkan- Evet, başka söz almak isteyen? Taşeron yanında çalışanlarla çok büyük bir dengesizlik oluyor. Aslında bu dengesizliği yaratan biz değiliz. Aynı işi yapıp da ayrı ücret alan üç grup personel var belediyede. Çok büyük bir dengesizlik. Aşağı yukarı dengeyi böyle buluyoruz. Tabi takdir yine siz değerli Meclis Üyesi arkadaşlarımın. Yani %15 ve normal Bakanlar Kurulu’nun yayınladığı zamlarla beraber makul bir ortalama düzeyi buluyoruz. Buyurun, Kadir Bey.

 

Kadir COŞAR- İyi akşamlar, iyi yıllar Meclis Üyesi arkadaşlarım. Ben 25 yıl belediyede çalışan bir eleman olarak düşüncemi söylemek istiyorum. Bizim dönemlerde bu şekilde sözleşmelilerin maaşlarını arttıralım, eksiltelim diye bir konu yoktu. Tüm arkadaşlar kadrolu ve devlet memuru statüsünde ve yasalara uygun olarak maaşlar ne veriliyorsa onlar konuşulurdu. Keşke mevcut hükümetimiz şu 9 yıldır uyguladığı politikalarla, bu sözleşmeli personel yasası ile tüm Türkiye’de bu uygulamaları başlatmasaydı diyorum. Teşekkür ederim.

 

Hasan URUKTAN- Evet, bunun üzerine ben söz alayım.

 

Başkan- Buyurun, Hasan Bey. Sabırla bekliyorduk sizin söz almanızı.

 

Hasan URUKTAN- İyi akşamlar. Yakında Hükümetimiz sözleşmeli olan bütün çalışanları kadroya dahil edecek. O zaman şu anda 1,913 görünen net ücretli kadrolu memur olunca ne ücret alacaklar?

 

Başkan- Yasa nasıl çıkarsa öyle belli olacak.

 

Hasan URUKTAN- Bunların hepsi, sözleşmelilerin hepsi kadroya girecek.

 

Başkan- Olur mu bilmiyorum. Öyle bir yasa olur mu?

 

Hasan URUKTAN- Yakında olacak. Sözleşmelilere bu müjde.

 

Başkan- Yani aynı şekilde taşeron çalışanlara da benzer bir imkan sağlamaları durumunda daha iyi olur.

 

Hasan URUKTAN- Taşeronlar ayrı. Belediyenin sözleşmeli elemanlarına.

 

Başkan- Hakikatten çok büyük bir adaletsizlik var.

 

Hasan URUKTAN- Bu giderilecek.

 

Başkan- Temizlik İşlerinde aynı işi yapan çöp kamyonu arkasındaki iki ayrı işçimiz arasında çok büyük fark var, çok büyük bir adaletsizlik. Dilerim onlar da giderilir.


Hasan URUKTAN- İnşallah o sözleşmesi olmayan işçiler de telafi edilir.

 

Başkan- Başka söz almak isteyen?

 

Hasan URUKTAN- Sendikalar arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan durum hakkında da bir bilgilendirirseniz.

 

Başkan- O konuda da bu sene için elimizden geldiği kadar, bütçemiz oranında yılbaşında bu yıla mahsuben ücret artırımı yaptık.

 

Hasan URUKTAN- Seyyanen mi yaptınız?

 

Başkan- Tabi, geçen sene yaptığımızın aynısını bu sene de yaptık. Yani mahsuben, ilerde dava sona erip de işçiler hakkettikleri parayı alacakları durumda alacaklarını en azından biraz kolaylamış olduk. Çok yüklü bir borçla karşı karşıya kalmayalım diye yılbaşından önce bir şeyler yaptık arkadaşlarımıza. Arkadaşlar dolayısıyla belediyemizde halen çalışmakta olan sözleşmeli personel ücretlerinin 2012 yılı için Bakanlar Kurulu’nca açıklanacak taban ücretin %15 fazlası olarak belirlenmesine ve bu şekilde belirlenen sözleşme ücretlerinin Bakanlar Kurulu’nca 2012 yılı için belirlenecek artış oranı kadar arttırılması suretiyle belirlenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.Başkan- 13. maddemiz ise bu imar planı tadilatı yaptığımız alanda toplu konut hamlesine başlamak. Önce Başkanlık Makamının 27/12/2011 tarih ve 2378 sayılı yazısını okutuyorum.

 

Katip Üye Enver YEŞİLYURT-  “Meclis Başkanlığına; Eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, toplu konut yöntemi ile çağdaş standartlarda kentsel bir alan oluşturmak amacıyla, İlçemiz Emmioğlu Mahallesi, İstasyon Caddesi kuzeyi, Fabrika Caddesi, Zeybek Sokak, Emeti Sokak, Millet Caddesi, Saraç Sokak, Mercan Sokak ile Umurbey Mahallesi Yaprak Sokak, Yunus Emre Caddesi ve Yumurtacı Sokakları kapsayan 30L IV b ve 30L IV c imar paftalarında bulunan ekli krokide belirtilen 59.860,00 m2’lik alanın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi gereğince “Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı” olarak ilan edilmesi Belediye Meclisinin 07/03/2011 tarih 37 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.


Yine, belediye meclisinin 06/12/2010 tarih 138 sayılı kararı ile söz konusu alanda toplu konut yapılması amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak protokolleri imzalamaya Belediye Başkanına, arsa-arazi-bina alımları, kamulaştırılması ile satış, takas ve benzeri işlemleri yürütmek için Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.


Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen bölgede (ekli haritada belirtilen);
 

a) 1.etap: Emmioğlu mahallesi, İstasyon caddesi, Millet caddesi, Fabrika caddesi, ve Mercan sokak arasında kalan 23 ve 32 numaralı adaları kapsayan 18.919 m2.lik alan,
 

b) 2.etap: Emmioğlu mahallesi, Millet caddesi, Mercan sokak, Fabrika caddesi, Emeti sokak, Zeybek sokak ve Saraç sokak arasında kalan 34, 370 ve 80 numaralı adaları kapsayan 21.159 m2.lik alan,
 

c) 3.etap: Emmioğlu ve Umurbey mahalleleri Saraç sokak, Fabrika caddesi, Mercan sokak, Yaprak sokak ve Yumurtacı sokak arasında kalan 34, 246 ve 80 numaralı adaları kapsayan 19.782 m2.lik alan,


olmak üzere 3 etap halinde toplu konut yapılması uygun görülmüş, bu yetkiye istinaden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile girişimler sürdürülmüş ve belirtilen alanda toplu konut inşaatları yapılmasına dair ön protokol belediyemiz yönünden paraf edilmiştir.


Ancak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile sürekli şifai görüşmeler yapılmasına rağmen, deprem bölgelerinde konut çalışmaları yapıldığı gerekçesiyle Ödemiş için bu güne kadar olumlu bir sonuç alınamamıştır.


Belediyemizce yapılan kamuoyu yoklamaları sonucunda halkımızın büyük bir bölümünün toplu konut yapılması yönünde istekleri ile yapılan girişim, çalışma ve değerlendirilmeler göz önüne alınarak; 29/09/2005 tarih 25951 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine göre yukarıda açıklanan ve 1.etap olarak belirtilen alanda imar planı değişikliğine göre sosyal amaçlı toplu konut inşaatlarının, “Saracoğlu Toplu Konutları” ismi verilerek belediyemizce yapılması, bu alanda proje çalışmaları ve seçimi için Belediye Başkanına, arsa-arazi-bina alımları, kamulaştırılması ile satış, takas ve benzeri işlemleri yürütmek için Belediye Encümenine yetki verilmesi, yapılacak konut üretimi (konut veya sosyal konut) ve satışına ilişkin belediye meclisince belirlenecek usul ve esasların, Belediye Meclisi Plan ve Bütçe, Hukuk ve İmar Komisyonlarından oluşan ortak komisyonda belirli bir çalışma süresi verilerek inceleme ve tespitinin yapılması konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Arsa ve Konut Üretimi başlıklı 69.maddesi gereğince görüşülmesini arz ederim.”

 

Başkan- Değerli arkadaşlarım, anlaşıldığı üzere iki seneden bu yana TOKİ ile Ödemiş’te Kentsel Dönüşüm Projesi oluşturmak üzere görüşmelerimiz, projelerimiz ve çalışmalarımız devam etti. Hatta biz şu gördüğünüz (TV ekranındaki projeyi işaret ederek) projeyi ve binaların mimarisini de TOKİ ile birlikte oluşturduk. Ödemiş koşullarına uygun balkon ve koridorlar ve ufak tefek mimari değişiklikler yaparak imzaya hazır hale getirdik. Ben imzaladım bu protokolü. İkinci imza TOKİ Genel Müdürü’nün imzasıydı. Seçimlerden önce Sayın Bayraktar milletvekili adayıydı, onun için imza gecikti. Daha sonra milletvekili seçildi. Vekil Genel Müdür imzalamadı. Daha sonra atanan müdür, biraz önce de bahsedildiği gibi Van Depremi, İstanbul’daki kentsel yenileşme v.s. gerekçeleri gösterildi. Dolayısı ile projemiz uzuyor. Biz daha fazla uzatılmasını istemiyoruz, belediyemizin olanakları buna uygun. Ve burada yönetmeliklerin bize izin verdiği biçimiyle sosyal konut kapsamı içinde, yani 100 m2’nin altında olması koşuluyla, konut sahibi olacak olanların başka konutları, başka bir arsaları, arazileri olmaması gibi birçok koşullar ve bizim Sosyal Yardımlaşma Yönetmeliği’ndeki kıstaslar doğrultusunda bu Sosyal Konutları Ödemiş Belediyesi olarak yapmak istiyoruz. Bu projeler bir Ödemiş projesi haline geldi. Bunların sadece bir mimari tasarım vardı. İnşaat projelerini, elektrik projelerini, mekanik projelerini Ödemiş’teki mühendis ve mimar arkadaşlarla birlikte, yani İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ile birlikte hazır olan taslak projeleri uygulama projeleri haline getirebiliriz diye düşünüyorum. Bu hususta Plan-Bütçe, Hukuk ve İmar ortak komisyonumuz iyi bir çalışma yaparsa, bu projeleri de gözden geçirirse ve biz de belediye olarak arsa payını çok düşük tutarsak, aynı daha önce bahsedildiği gibi, biraz önce ek gündeme aldığımız maddedeki gibi, 1985 veyahut da 1990’lı yıllarda yapılan gibi bir büyük toplu konut hamlesini Ödemiş’te gerçekleştirmiş oluruz. Dolayısıyla konumuz toplu konutları TOKİ yerine Ödemiş Belediyesi’nin yapması. Toplu Konutlara verilecek isim için genel bir eğilim olarak oluşan bir isim oldu. Rahmetli Şükrü Saracoğlu, Ödemişli bir başbakan. Evi de bu alanda. Doğduğu ev, büyüdüğü ev bu alandaydı. Dolayısıyla “Saracoğlu Toplu Konutları” ismi altında biz Ödemiş Belediyesi olarak bu projeyi yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu hususta söz almak isteyen üyelerimiz?... Buyurun, Mustafa Ali Bey.


Mustafa Ali FIRTINA- Bu proje, güzel bir proje, kimsenin buna lafı yoktur ama avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Yani en basitinden bu tür bir projeyi kooperatifin yapması, onlara bir KDV indirimi olduğu için maliyet açısından belediyenin, bilmiyorum oran olarak %5 daha altında bir maliyete tekabül edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu kanundan, bu yönetmelikten yola çıkarak belediyenin arsa üretip, oluşturulacak yine belediyenin öncülüğünde oluşturulacak bir kooperatif tarafından bu konutların yapılmasının daha akıllı, daha mantıklı olduğunu kendi adıma düşünüyorum. Bir de bununla ilgili konut ihtiyacı, yani ilçemizde konut ihtiyacı var mıdır ki bu tür toplu konutlar konut ihtiyacına göre yapılıyor ya da yapılması düşünülüyor diye soruyorum. Konut ihtiyacını da ben kendi açımdan, çok böyle rakamlara dayanarak söylemiyorum ama etrafımızda durmadan yükselen binalar var. Bizim ilçemizin konuta ihtiyacı var mıdır, yok mudur? Çünkü böyle bir şey bizim belediyemizin asli görevleri arasında değil. Her ne kadar size meclis bu görevi verecek, siz bunu yapacaksanız da buraya harcayacağınız performansı, zamanı, bütçeyi daha güzel ya da daha başka hizmetlerde harcayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben bu açıdan Plan Bütçe ya da İmar Komisyonun bu konuları da düşünmesini istiyorum. Bu işi kooperatif yapsa daha mı iyi olur? Yani bizim kendi asli görevlerimizi sekteye uğratır mı? Bunu ben komisyonun bilgilerine sunuyorum.

 

Başkan- Buyurun, Mualla Hanım.

 

Mualla AKGÜN- Sayın Başkan, öncelikle sekreterlerimizin mikrofonlarının düzeltilmesini istiyorum ben.

 

Başkan- Neden?

 

Mualla AKGÜN- Çünkü ÖRT’yi izlediğim zaman sizin sesiniz çok güzel çıkıyor ama sekreterlerimizin ne dediği halk tarafından anlaşılmıyor. Öncelikle onun düzeltilmesini istiyorum. İkincisi; bugün yılbaşı yeni geçtiği için gerek belediye personelinin gerekse vatandaşlarımızın, yeni yıllarını kutluyorum. Şimdi dar gelirli vatandaşlarımızın yeni evlenecekler de olsun, kişilerin her zaman bir hayali vardır. Bu hayal bir ev sahibi olmaktır. Çünkü burada Ödemiş Belediyesi bir yılı geçkin bir süredir bir süreç işletmektedir. Dar gelirli, tek katlı evlerde oturan, ev sahibi olmayı amaçlayan fakat gerçekleştiremeyen vatandaşlarımız TOKİ’ye büyük bir ümit bağlamışlardır. Ve biz bu ümidi gerçekleştirmek için bir seneyi geçen bir süre boyunca, daha önce 5 Aralık’ta verdiğimiz önerge doğrultusunda gündeme getirmiştik. Bu önerge bir karara bağlanmamıştı, aynı önergeyi özellikle yineledik. Çünkü Ödemiş halkının ve dar gelirli vatandaşlarımızın bu konuda ihtiyaçları var. Çok talep ediyorlar. Gerek sokakta, gerekse dışarlarda sürekli konutlarımız ne zaman olacak diye bize soruyorlar. Umurbey ve Emmioğlu Mahalleleri, bu bölgede gelişmeyen bir bölge bizim. Tamam, konutlarımız yükseliyor ama Zafer Mahallesi, Süleyman Demirel’e doğru bir akın aldı gitti. Kentsel dönüşüm projesiyle bu bölgeyi de canlandırmak, buradaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak çok önemlidir. Çünkü biz burada çağdaş, sosyal konutlar yapmak istiyoruz. Konforlu sosyal konutlara sahip olacaklar. Mustafa Ali Fırtına’nın bu fikrine katılmıyorum. Ama komisyonumuzda da bu konuları özellikle geniş şekilde inceleyeceğiz. Artık TOKİ’nin önünde bu beklemesin istiyoruz. Belediye imkanlarımızla yapalım, bu vatandaşlarımızı sevindirelim istiyoruz. Burada esas gerçekten belediye imkanlarıyla yapılması, bunun örnekleri var, sayın Başkan da anlattı bunu gayet güzel şekilde. Biz de komisyonda bunu, satış şartlarını, taksitle ve ihalesiz olarak dar gelirli vatandaşlarımıza yapacağız. Yani müjde veriyoruz buradan, yılbaşında müjde veriyoruz vatandaşlarımıza.Başkan- Teşekkür ediyorum. Buyurun, Yaşar Bey.

 

Yaşar TOKALI- Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım. Önce Mustafa Ali arkadaşımızın demin harçlar ve vergilerle ilgili söylediği bir şey var. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ile ilgili Belediye Kanununun 73.maddesi var. Bu 73.madde değişmiş, bu şekliyle değil. Değişmiş şekilde, kentsel dönüşüm alanlarında yapılacak inşaatlarda tüm harçlar 1/4 oranında alınıyor. Yani bunlarda indirim var.

 

Mustafa Ali FIRTINA- KDV ama benim dediğim harç değil.

 

Yaşar TOKALI- KDV konutlarda zaten düşük oran.


Mustafa Ali FIRTINA- Ben okudum. KDV’de Belediyeye indirim yapılmamış.

 

Yaşar TOKALI- Diğer bütün harçlar kentsel dönüşüm alanlarında 73.maddede değişmiş, Aziz Bey’de varsa bize okuyabilir.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Ben de okudum.

 

Yaşar TOKALI- Vergi ve harçlar 1/4’e varan oranlarda indirim uygulanır bugün. İkincisi; getirilen 13.madde ile biz sadece sosyal konutların vatandaşlara tahsisi ile ilgili. Diğer konular komisyona gönderilmiş oluyor. Fakat bu süreç de tamamlandıktan sonra bu konutlar bizim yapmamız ile ilgili 3 madde halinde benim hazırladığım bir ek önerge var. Önümüzdeki meclis toplantısında bu 3 konu da oylanırsa yani bir dahaki meclise kalmamış olur. Mart ayında biz düğmeye basabiliriz. Ben bunları 3 madde halinde toparladım.


Madde 1: Sosyal Konutların 5393 sayılı Belediye Kanununun 69.maddesi gereğince Belediye tarafından yapılacağının 2012 Performans Programına alınması gerekiyor, önce.


2: 2012 Bütçesinde Kentsel dönüşüm, proje, etüt ve bu giderler için 100.000 TL ödenek ayrılmış olup, ayrıca bu ödenek yetersiz olduğundan yedek ödenek tertibinden ek ödenek aktarılması gerekiyor. Eğer kredi temini söz konusu olursa, temin edilen kredi kadar daha aynı kaleme ödenek kaydedilecek daha sonra.


Madde 3: Sosyal konutların yapımında kredi kullanımı gerektiğinde, kredi kuruluşları ile kredi işlemlerini veya diğer finansal işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı veya Belediye Encümenine yetki verilmesi gerekiyor.

 

Başkan- Evet, ben şimdi oylatırken onları da söyleyeceğim.

 

Yaşar TOKALI- Bu 3 konuyla birlikte komisyonlara gönderirsek, önümüzdeki meclis toplantısında komisyonlardan bunlar gelmiş olur. Bir defada, bir meclis toplantısında hepsini halletmiş oluruz ve başlangıçı vermiş oluruz diye düşünüyorum.

 

Başkan- Teşekkür ederim. Buyurun, Mehmet Bey.

 

Mehmet KİREMİTÇİ- Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyelerimiz, öncelikle yeni yıldaki çalışmalarımız hepimiz için hayırlı olsun. Öncelikle ben Mustafa Bey’in bir söylemine katılmadığımı beyan etmek için konuşmak istedim. Bizim Ödemiş’te yaptırmış olduğumuz bir çalışma vardı, kamuoyu araştırması. Burada ilk öne çıkan Ödemiş’te sorulan sorularda işsizlik, ikincisi TOKİ idi. Bu noktadan yola çıkarsak Ödemiş’te bir toplu konut alanına ihtiyaç vardır. Bu da kentsel dönüşümden gelen bir çalışmaydı zaten. Her ne kadar Mustafa Bey dese ki belediyenin öncelikli çalışması değil, hayır bu da bir sosyal çalışma, bu da bir öncelikli çalışmadır. Talepler doğrultusunda ikinci sırayı almış bir ihtiyacı da şu anda ortadan kaldırmak istiyoruz zaten. Bu anlamda komisyonda yapılacak olan çalışma, nasıl sosyal yardımlar dağıtılıyor iken puanlama yapılıyor ise, o puanlama doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Onun dışında bir hareket olmayacak. Ama kooperatifleşme derseniz bu süreç devam etmez. Kentsel dönüşümü de uygulayamayız. Bu iş olduğu yerde kalır. Bırakın biz bu işi bu şekilde götürelim.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Örnekleri var ama kooperatif olarak…Yani ben karşı değilim.

 

Mehmet KİREMİTÇİ- Örnekler var ama bu iş kentsel dönüşümden çıktı ve sosyal bir paylaşım olacak, sosyal bir çalışma. Belediye zaten diğer görevlerini yapıyor. Bunu yaparken diğer görevleri de aksamayacağına göre, buna muhalefet yapmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.

 

Başkan- Başka söz almak isteyen? Buyurun, Hasan Bey.

 

Hasan URUKTAN- Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Bürokratlar, Sayın Basın Mensupları ve tüm Ödemiş halkının 2012 yılının sağlıklı, mutlu ve huzurlu, ekonomik yönden refaha ulaşan, her geçen gün refahın arttığı bir ülke olma temennisiyle. Biz bu toplu konut hadisesini destekliyoruz. Neden destekliyoruz? Seçim konuşmalarınızda, özellikle propagandalarda bizim TOKİ’yi Ödemiş’e getirmediğimizi vurgulayarak bir seçim çalışması yaptınız. Ve bakın TOKİ gelmiyor. Ama şöyle, ama böyle bunun yorumu yok. Biz diliyoruz ki bu projeyi gerçekleştirirsiniz. Yalnız burada isim konusunda benim bir itirazım var. Saracoğlu Toplu Konutları. Saracoğlu’nu bir Başbakan olarak algılıyoruz ve ondan dolayı diyoruz değil mi?

 

Başkan- Ödemişli Başbakan, Cumhuriyetin ilk Belediye Başkanı.

 

Hasan URUKTAN- Saracoğlu Başbakanken Ödemiş’e bir çivi çakmadı.

 

Başkan- Çok çaktı. Yok, o konuda haksızlık yapmayın.

 

Hasan URUKTAN- Hayır. 3 tane ağanın lafıyla Nazilli Basma Fabrikası Nazilli’ye yapıldı. Ödemiş’in gençleri işsizlikten oraya, buraya gitti. Ne yaptı Ödemiş’e?

 

Başkan- Hayır Hasan Bey ben o konuda hemen müdahale edeyim. O konuda benim makalem de var. Nazilli Fabrikasının temeli 1935 yılında atılmış. 1933 yılında Ankara’dan buraya heyet geliyor pamuk veya kenevir diye, Ödemiş’in potansiyelinin kenevir olduğu doğrultusunda bir rapor veriyorlar. Pamuk potansiyeli iyi değil.

 

Hasan URUKTAN- Raporu verdirdiler.

 

Başkan- Ama 1933 yılında Saraçoğlu Başbakan falan değil o zaman.

 

Hasan URUKTAN- Sayın Başkan, verdirdiler. Ne dedi 3 kişi? Biz dedi fabrikada, tarlada çalışıp ırgat bulamayız. İstasyona gelen makinalar Nazilli’ye gitti.

 

Başkan- Yok, hiç öyle bir şey yok. 1933-1937 arası birinci 5 yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde yapılıyor fabrika.

 

Hasan URUKTAN- İsim konusunda Saracoğlu’na bu kadar fazla bağlantınız var mı?

 

Başkan- Neyse, sonuçta Saracoğlu Ödemiş için çok fazla iş yapmıştır.Hasan URUKTAN- Doktor Mustafa Bengisu. Bakın Ödemiş’te çok fazla kişinin tanımadığı ama Ödemiş’te ilk suyu akıtan ve temel ihtiyacı karşılayan Doktor Mustafa Bengisu. Ve birçok şeye ve Belediye Başkanı, bırakın Başbakanı. Ödemiş’e eser vermiş Doktor Mustafa Bengisu.

 

Başkan- Saracoğlu da Belediye Başkanı. Saracoğlu da ilk Belediye Başkanı.

 

Melis KARHAN- Başkanım oylama yapalım.

 

Hasan URUKTAN- Doktor Mustafa Bengisu isminin daha uygun olacağına kanaat ediyorum.

 

Başkan- Evet, siz onu öneriyorsunuz.

 

Hasan URUKTAN- Çünkü Saracoğlu ismini deklare ediyoruz ama Ödemiş’e çaktığı bir çivi yok. Gösterin bir tane.

 

Başkan- Çok fazla iş var, makalemi okuyun lütfen.

 

Hasan URUKTAN- Ne iş var?

 

Başkan- O kadar fazla işi var ki Saracoğlu’nun onu başka bir gün sizinle karşılıklı sohbet etmek isterim. Ankara, imar planı yapılırken Ankara’daki şehircileri Ödemiş’e yollayıp, Ödemiş’in bugünkü bu geniş parklı ve geniş caddeli şehir imar planını Saracoğlu’na borçluyuz. En basitinden jüri başkanı Saracoğlu. En basitinden bir tanesi bile çok fazla.

Hasan URUKTAN- Yok, o fabrikanın gidişi hepsini siler.

 

Başkan- Belediye hastanesinin buraya kazandırılması, Endüstri Meslek Lisesi’nin yine buraya yapılması, yani Kız Meslek Lisesi varken Endüstri Meslek Lisesi’nin yapılması. O zaman için Halkevi binalarının yine 1942 yılında Başbakan iken buraya çok hızlı biçimde yapılması, Elektrik ve Su İşletmesinin Ziraat Bankasından Belediye’ye devri, köprüler gibi sayabileceğimiz birçok daha hizmeti var Saracoğlu’nun.

 

Hasan URUKTAN- Eksinin yanında artılar telafi etmiyor. Bir Nazilli Basma Fabrikası’nı bunların hiçbirini telafi etmez.

 

Başkan- Ama o 1937’de açılmış. 1940’larda değil.

 

Hasan URUKTAN- Yok, yok makinalar buraya geliyor Eski İstasyona. Buradan geri gidiyor.

 

Başkan- Hayır, Birinci 5 yıllık Kalkınma Planı’nda Nazilli olarak saptanıyor ve oraya yapılıyor.

 

Hasan URUKTAN- O günün Alim Efesi kendi ağzıyla bunu söyledi. Süleyman Nallı, Bozcayakalı Hüseyin.

 

Başkan- Yok yanlış aktarmışlar, o başka fabrikadır. 1933 yılı daha onlar yok ortada. Onlar o zaman genç.

 

Hasan URUKTAN- Neyse bu bir isim önerisi.

 

Başkan- Nazilli Basma Fabrikası’nın açılışı 1937. Yani anlı, şanlı, bayraklı açılışı Ekim 1937, Atatürk açmış, 40’lar falan değil.

 

Cevdet AYHAN- Orası da kapatıldı.

 

Başkan- Neyse, o ayrı bir konu. Buyurun, Mustafa Ali Bey.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Mualla Hanım bir şeyler söyledi. Kendisi mimardır. Ben ondan çok bilecek değilim. Kendisi bu konuda benden daha bilgilidir. Öyle bir iddiam yok. Kayıtlara bakılırsa ben konuşmama ilk bu toplu konutların güzel bir çalışma olduğu şeklinde başladım. Fakat ben buna muhalefet etmedim, yani yanlış anlaşılma var. Ben kooperatif olabilir mi diye bir öneri sundum, maliyet açısından.

 

Başkan- Buradaki amaç, kooperatif değil arkadaşlar. Kooperatifi biz de inceledik. Kooperatifte önceden üyeleri kaydediyorsun ve bırakıyorsun kendi başlarına iş yapıyorlar. Buradaki amaç kentsel yenileme ve sosyal konut yapmak. Yani hem kenti yenilemek, eski mahalleyi yenilemek, hem de sosyal konut yani 100 m2’nin altında ve 8 sene, 10 sene kira öder gibi ödeyecekleri ve belediyenin arsa payını da minimum tutarak ev sahibi olabilecekleri bir proje yapmak. Yoksa Ödemiş’teki konut ihtiyacını karşılamak bizim işimiz değil. Ödemiş’te çok güzel müteahhitlerimiz var. Hem ekonomik, hem de daha lüks konutlar yapıyorlar. Çok güzel konutlar yapıyorlar. Burası minimum masrafla yapılabilecek ve kira öder gibi evsiz olan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilecekleri ve çok uzun vadeli bir proje olduğu için kooperatif yapamıyoruz bunu. Kooperatif çok daha kolaydı. Biz daha zor olan bir yöntemi seçiyoruz. Buyurun, Kadir Bey.

 

Kadir COŞAR- Sayın Başkanım, merak ettiğim bir konu var. Şimdi toplu konut TOKİ ile ilgili ilişkiler herhalde 6 ay önceden beridir devam ediyor.

 

Başkan- 1,5 – 2 senedir devam ediyor. Yani uzun zamandır devam ediyor.

 

Kadir COŞAR- Evet, en az 1 yıldır. Ne eksiğimiz bulundu bizim de kabul edilmedi? Arsayı hazır veriyoruz, projeler hazır, yani her şey hazır, TOKİ’nin istediği ortam hemen hemen hazır durumda. Tepsiyle ikram ediyoruz, yine olmuyor. Bir, sizden cevap bekliyorum. İkincisi; Hasan Bey’e bir soru soruyorum. Yani sürekli fakir fukara, garip gureba edebiyatı yapan Hükümetimiz, geçen dönem de Başkanımız AKP’liydi. TOKİ’ye müracaat yapılmıştı ama hayır denmiş, getirilmemiş.

 

Hasan URUKTAN- O sizin iddianız.

 

Kadir COŞAR- Hemen konuyu saptırıyorsunuz. Yoksa biz yaptık da TOKİ sanki Ödemiş’i Türkiye dışında bir memleket gibi mi görüyor? Yani ister AKP olmuş, ister CHP olmuş ya da bir başka parti olmuş ne farkeder? Ondan mı getirmiyor? Onu merak ettim.

 

Başkan- Şimdi ben 1.sorudan başlayayım cevaplamaya. Bizim TOKİ ile ilişkilerimizin başlangıç noktası hatırlarsınız, Salihli ve Alaşehir taraflarında bir Roman hareketi olmuştu, ve Romanlara konut projeleri gündeme gelmişti. Biz de o projeden hareketle, bizim de Ödemiş’te Roman kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı bölge olduğu için ilk adımı atmamız öyle oldu. Biz şehir dışında, şehre uzak bir toplu konut düşünmedik. Şehrin en geri kalmış ve en eski evlerinin olduğu mahalleyi yenileme kapsamında düşündük ve TOKİ’ye de böyle müracaat ettik. Müracaatımız de böyle dikkate alındı ve kabul gördü. Daha sonraki dönemlerde işte gördüğünüz gibi en azından arsaların oluşturulması, imar planı tadilatları, buradaki blok sayısı, daire sayısı, TARİŞ’le görüşmeler gibi geçirdiğimiz süre içinde geldiğimiz noktada, biraz önce söylediğim gibi ben TOKİ ile protokolün bir tarafını imzaladım, diğer tarafını da Genel Müdür’ün imzalaması aşamasına geldi. Hatta ben şunu da söylemek isterim; TOKİ listesinde 2.sırada Ödemiş. Ve orada TOKİ’deki Daire Başkanı Gökhan Bey de, bana listeyi gösterdi. Ve burası da ikinci sırada olarak gündemde canlılığını koruyordu.

 

Kadir COŞAR- Her şey kurallarına uygun yani.

 

Başkan- Ancak, Van depremi sonrası iş değişti. Bence, ben hakikatten burada samimi fikrimi söylüyorum, İstanbul’da çok büyük bir hamleye başladı TOKİ. Çok büyük bir hamleye başladı. Belki de boyunu aşacak, çünkü İstanbul’daki kamulaştırmalar çok büyük paralar Taksim civarında. Geçenlerde gittiğimde gördüm. Çok büyük bir tepenin sırtı başlı başına yıkılacak, yeniden yapılacak. Benim de kuşkum, TOKİ 2.sırada olmamıza rağmen gecikir. Gecikirse bu proje canlılığını kaybeder. Zaten o bölgede bir kamulaştırma ve turistik otopark yapıyoruz. Onun devamında Yıldız Kent Müzesi Arşivi, onun devamında birtakım yenilemeler. Bu da Eski İstasyondan başlayıp neredeyse Havuzlu Park’a kadar yepyeni bir alan oluşmuş olacak. Yani ben olaya siyasi olarak bakmıyorum. Bizim Ödemiş Belediyesi’nin bilgisi, birikimi, kapasitesi Ödemiş’teki talebi karşılayabilecek doğrultuda olduğu için bunu da hep beraber üretebileceğimiz bir proje olarak bakıyorum. Yani geçtiğimiz dönem TOKİ şöyleydi, böyleydi geride kaldı. Bu bizim dönemin bir yeniliği. Yani şehir içinde böyle bir kentsel yenileme projesi yoktu geçen dönem, değil mi? Öyle bir şey düşünülmüyordu?

 

Hasan URUKTAN- Yoktu.

 

Başkan- Öbür türlü düşünüldü.

 

Hayrettin ÖZBUDAK- Vardı Başkanım.

 

Hasan URUKTAN- Ben Kadir Bey’e bilgi aktarabilir miyim?

 

Hayrettin ÖZBUDAK- Diğer taraf vardı. Türkmen Mahallesi bölümü vardı.

 

Mehmet KİREMİTÇİ- O da kentsel dönüşümdü o zaman değil mi? Yine Kentsel dönüşüm?

 

Hayrettin ÖZBUDAK- Evet.

 

Hasan URUKTAN- Kadir Bey bir şey sordu galiba. Kadir Bey’in sözüne. Biz bu tasarıyı destekliyoruz. Bakın burada bir yapılanmayı destekliyoruz. Yalnız buradaki endişelerimiz, buradaki yapılanmalar ve istimlakler konusunda geniş çerçeveli bir komisyon oluşsun. Yalnız Encümen ve sizin üzerinizde olursa bu birçok şaibeye neden olur. Onun için, yoksa biz projeyi desteklemiyor değiliz. Projeyi bütün gücümüzle destekliyoruz.

 

Başkan- Teşekkür ederim Hasan Bey. Ben o konuda da biraz bilgi veriyim. Proje 3 etap olduğu için birinci etapta; Ödemiş Belediyesinin ve TARİŞ’in arazileri üstünde 220 civarında konut yapılacak. TARİŞ’e vereceklerimizi vereceğiz. Geri kalanlar için de belki 50-60 tanesini ayıracağız 2.etap için. 2.etaptaki evleri alıp 1.etapta yaptığımız evlerden vereceğiz. Öbür taraftaki geri kalan 100 civarında konutu ilk aşamada konutu olmayan dar gelirlilere satacağız. Yani burada 3’lü bir dönüşüm olacak. Onun için zaten Sosyal Yardımlaşma Yönetmeliği uyarınca, ev almak isteyenler birçok inceleme-araştırmadan geçerek ev sahibi olacaklar. Hatta aynı puana sahip 2 aile varsa belki de kura çekilecek. Burada biz kayıt alarak ilk gelene ev veriyor olmayacağız. Kim gelirse gelsin komisyon değerlendirmesinden sonra hak sahibi olacaklar. Bu hususlar önümüzdeki meclise gelecek. Saracoğlu Toplu Konutlarında konut sahibi olmak için yönetmelik önümüzdeki mecliste gelecek, tartışacağız burada ve yönetmelik doğrultusunda ev sahibi yapacağız. Herhalde konu açıklığa kavuştu.

 

Mehmet KİREMİTÇİ- Bir söz daha alacağım.

Başkan- Peki, kısaca.

 

Mehmet KİREMİTÇİ- Özellikle ben gruptaki arkadaşlara söylemek istiyorum bunu da. Zaten İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonunca ortak bir çalışma yapılarak, hangi şartlarda, nasıl verelimi konuşacağız. O sebepten dolayı sizin grubunuzdaki üye arkadaşlar ve bizler ortak karar vereceğimiz için, orada olumlu bir yol bulup en eşit şekilde dağıtımını sağlamış oluruz, diyerek onu belirtmek istedim.

 

Hasan URUKTAN- Teşekkürler.

 

İsmail İrfan GÖLCÜK- Başkanım?

 

Başkan- Buyurun, İsmail Bey.

 

İsmail İrfan GÖLCÜK- Daha önceki belediye zamanında bir çalışma yapılmıştı. Kadir Bey bunu biliyordur herhalde, buradaki müdür arkadaşlar da biliyor. Ama çok geniş tutulmuştu. 3 mahalleyi birden biliyorsunuz kapsıyordu. Ekin Pazarından bu yeni yapılan Perşembe Pazarına kadar bir alan tutulmuştu. Çok geniş olmasından dolayı başarısız oldu bir. İkincisi; buradaki çalışmada bir avantaj; hazır elimizde Hal ve TARİŞ’in binası var, arsası var. Bu bir avantaj burası için, başlamak için. Önceki o mahallede böyle bir yer olmadığı için başarısız oldu. Yoksa TOKİ neden getirilmedi, kasten mi getirilmedi diye bir şey düşünüyorsanız, daha evvel ki çalışmaları siz biliyorsunuz.

Başkan- Yok canım niye öyle bir şey olmaz.

 

İsmail İrfan GÖLCÜK- Fakir-fukara, garip-gureba derseniz şimdi bu hükümetin tartışılmayacak bir tarafı fakir dostu olmasıdır. Oy aldığı yerlere bakarsanız, kırsal kesimden oy alıyor. Refah seviyesi yüksek olan sahil kesimlerinden oy alamıyor. Zengin dostu değil, fakir dostudur bunu bilin yani. Çünkü oy oranı hala daha kırsal kesimde yükseliyor. 55’lere, 56’lara dayanıyor. Allah selamet versin, gidiyor yani.

 

(Gülüşmeler)

 

Başkan- Peki arkadaşlar, bu zaten komisyona gidecek.

 

İsmail İrfan GÖLCÜK- Hocam seninle bir iddiamız vardı biliyorsun, seçimden evvel. O iddiayı kaybettin, sözünde dur.

 

Başkan- Ne alacaktı, gömlek mi alacaktı?

 

İsmail İrfan GÖLCÜK- Vaadi çok ta sözünde durmuyor hocam, meslektaşımız. Maalesef onu ben kabul etmiyorum.

 

Hasan URUKTAN- Tamam konu anlaşılmıştır.

 

Başkan- Komisyona da fazla değil ama 20 günlük bir süre verelim ki öbür meclise gelsin. Şimdi maddeyi uzun uzun, tam olarak okuyarak oylarınıza sunayım.


5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 69.maddesi ve 29/09/2005 tarih 25951 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen bölgede;


a) 1.etap: Emmioğlu mahallesi, İstasyon caddesi, Millet caddesi, Fabrika caddesi ve Mercan sokak arasında kalan 23 ve 32 numaralı adaları kapsayan 18.919 m2.lik alan,


b) 2.etap: Emmioğlu mahallesi, Millet caddesi, Mercan sokak, Fabrika caddesi, Emeti sokak, Zeybek sokak ve Saraç sokak arasında kalan 34, 370 ve 80 numaralı adaları kapsayan 21.159 m2.lik alan,


c) 3.etap: Emmioğlu ve Umurbey mahalleleri Saraç sokak, Fabrika caddesi, Mercan sokak, Yaprak sokak ve Yumurtacı sokak arasında kalan 34, 246 ve 80 numaralı adaları kapsayan 19.782 m2.lik alan,


olmak üzere kentsel gelişim alanı içindeki 3 etap olarak belirlenen toplu konut bölgesinin 1 etap olarak belirtilen alanda imar planı değişikliğine göre sosyal konut inşaatlarının yapılması,


Bu işin; Stratejik Planımızın Sürdürülebilir Kentleşme alanı başlıklı Stratejik Amaç 2, Hedef 1 ve Faaliyet 2’de; “2012 yılından itibaren en az 2 Mahallede kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması çalışmalarının başlatılması” faaliyetinde değerlendirilerek, 2012 yılı Performans Programının Sürdürülebilir Kentleşme Amaç 2, Hedef 1 ve Faaliyet 2 de belirtilen faaliyete “Sosyal Konutların yapılması”nın ilave edilmesi ve “Saracoğlu Toplu Konutları” ismi verilerek belediyemizce yapılması,


Proje çalışmaları ve seçimi ile 2012 yılı Performans Programında bütçe dışı kaynak alınması öngörüldüğünden, kredi kuruluşlarından gerekli miktarda kredi başvuru ve kullanımı için Belediye Başkanına yetki verilmesine, arsa-arazi-bina alımları, kamulaştırılması ile satış, takas ve benzeri işlemleri yürütmek için Belediye Encümenine yetki verilmesi,


2012 yılı bütçesinin ilgili tertibine dış kaynak karşılık gösterilerek ek ödenek tahsisi için Bütçe dışı kaynak miktarının (borçlanma) belirlenmesi, yapılacak sosyal konut üretimi ve satışına ilişkin belediye meclisince belirlenecek usul ve esasların, Belediye Meclisi Plan ve Bütçe, Hukuk ve İmar Komisyonlarından oluşan ortak komisyonda 20 gün çalışma süresi verilerek inceleme ve tespitinin yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Böylece Yaşar Bey’in önerisini de değerlendirmiş olduk…. Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Ödemiş için çok büyük bir proje. Hayırlı olsun. Önümüzdeki meclislerde gerek ortak komisyonun çalışmaları, gerekse bunun yönetmeliği gündeme gelecek. Biz de hızlı, hızlı Hal Binasını tamamlarız. Çünkü Hal binasını Belediye şantiyesinin oraya taşıyacağız. Bir başka önemli proje bekliyor, bizi.

 

 

 


Başkan- Dilek ve temenniler konusunda en önemli, bugünlerde önemsediğim konulardan bir tanesi buydu. Sizlerin de varsa söylemek istedikleri. Buyurun, Mustafa Ali Bey.


Mustafa Ali FIRTINA- Öncelikle bu güzel ajanda için çok teşekkür ediyorum. Umarım çok güzel notlar alırız bu ajandaya 2012 yılı için. Ben bir şey sormak istiyorum. Sizin otogarla ilgili bir basın açıklamanız var. Orada diyorsunuz ki, Otogar esnafı yeni otogar yapıldıktan sonra oraya göçecek, ondan sonra çıkartılacak. Yani otogar yapılmadan otogar esnafı çıkarılmayacak.

 

Başkan- Şehir Salonunun altındaki esnaf. Yani Otogar derken Şehir Salonunun altındaki esnaf.


Mustafa Ali FIRTINA- Ben de o yüzden, orada otogar esnafı diyor. Biz belediye binasını o oto servisinin ve fırının olduğu yere yapacağımız için onların bu kategoriye giremediğini düşünüyorum. Onlar daha önce çıkartılacak. İkincisi; Ödemiş Belediyesinin taşeronları kadroya alma gibi bir çalışması var mı, yok mu, onu merak ediyorum.

 

Başkan- Yok, öyle bir çalışma olmayacak. Bu düzenlemeler bize Bakanlıktan gelir.


Mustafa Ali FIRTINA- Üçüncüsü; Perşembe Pazarının bitim tarihi Mayıs 2011 diye biliyorum. O şekilde verilmişti. Şu ana kadar bitmemesi ile ilgili neden nedir? Bu konuda müteahhidin kusuru nedir, gerekli işlem yapılıyor mu, cezası kesiliyor mu ya da daha başka yaptırımlar uygulanabilir mi? Çünkü 7 aylık bir gecikme var şu anda. Bunu merak ediyorum, bunun sebebini merak ediyorum.

 

Başkan- En sondan başlayayım. Perşembe Pazarı müteahhidinin süresi geçti. Biz gerekli yasal müracaatları ve yasal prosedürleri uyguladık. Müteahhidin işine son verdik. Ve bir komisyon kurarak müteahhidin şimdiye kadar yapmış olduğu işler ve oradaki malzemesinin hepsinin tespiti yapıldı. Geçtiğimiz haftalar içinde de müteahhit bizimle ilişiğini kesti, çadırlarını söktü. Artık o proje bize geçti. Biz Ödemiş Belediyesi olarak önümüzdeki haftadan başlamak üzere büyük bir ihtimalle Nisan ayı veyahut da Mayıs başına falan o parkı Türkmen Mahallesi halkının yararına sunmak istiyoruz. Belediye olarak biz bitireceğiz. Artık yeniden ihaleye de çıkmayacağız. Yarım kalan işleri ayrı bir ihale yaparsak süreç uzayacak. 2 ay, 3 ay olacak. Dolayısıyla biz kendi ekiplerimizle, çabamızla orasını bitireceğiz. Buyurun, Hasan Bey.

 

 

ATATÜRK KÖŞESİ

SPONSOR BAĞLANTI


ANKET

Basım için hazırlamakta olduğum kitabımın adı "SABIK ALİ" sizin için ne ifade ediyor?
 

SİTE İÇİ ARAMA