05.12.2011 Tarihli Belediye Meclis Toplantısı'nda yer alan konuşmalarım... PDF Yazdır e-Posta

Başkan- Arkadaşlar, bu akşam komisyonlara yolladığımız maddelerden önceki gündemimizi tamamladık. Şimdi komisyona yolladığımız 3 maddeye geçiyoruz.


İlk Maddemiz; Plan Bütçe ve İmar Komisyonuna gönderdiğimiz belediye binasının olduğu tören alanının ulusal bir yarışma ile meydan projesinin yaptırılması hususuydu. Bu husustaki komisyon kararını okutuyorum.

 

Katip Üye Enver YEŞİLYURT- “Ortak komisyonumuz, 5 Aralık 2011 Pazartesi günü saat 21.15’ de üyeler, Mualla Akgün, Ünal CİVA, Şevket HASIRCI, Kadir COŞAR, Salih AKSU, Mehmet KİREMİTÇİ’nin katılımıyla toplandı.


Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarihli meclis toplantısında görüşülerek ortak komisyonumuza havale edilen Akıncılar Mahallesi, Tören Alanı ve çevresinde düzenlenecek Kent Meydanı Projesinin ödüllü Ulusal Yarışma ile yapılması, verilecek ödül miktarları ile jüri üyeleri ve raportörlere verilecek ücretlerin belirlenmesi hususunun görüşülmesine başlanıldı.


Mevcut Belediye Hizmet Binası alanının da yer aldığı, Akıncılar Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Saraçoğlu Caddesi, Mithatpaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi arasında kalan, 25000 m2’lik alanda içinde yeraltı otoparkının da bulunduğu Kent Meydanı Projesinin ulusal düzeyde bir yarışma ile yapılması, proje şartnamesinin 2012 yılının ilk aylarında ilan edilmesi, ihale aşamasının tamamlanmasından sonra Belediye Binasının taşınarak mevcut binanın yıkılması suretiyle projenin uygulamaya konulmasının hedeflendiği, Akıncılar Mahallesi Tören Alanı Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Projesinin Kamu İhale Kurumu’nun 24.12.2002 tarih ve 24973 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde ödüllü ulusal yarışmaya çıkarılmasına dair öneri komisyonumuzca incelenmiş, konunun 2012 yılı Performans Programı’na alındığı da göz önünde bulundurularak uygun görülmüştür.


Aynı yönetmeliğin 40. Maddesinde açıklanan şekilde jüri üyelerine öneride bulunulacak ödüller ile yönetmeliğin 38 ve 39 maddeleri gereğince jüri üyeleri, raportör ve raportör yardımcıları ücretlerinin aşağıdaki şekilde Belediye Meclisine önerilmesine oy birliği ile karar verildi.


YARIŞMACILARA ÖDENECEK TOPLAM ÜCRET
Tutarı Açıklama
1. Ödül 40.000,00
2. Ödül 25.000,00
3. Ödül 15.000,00
3 Adet Mansiyon 15.000,00
TOPLAM…: 95.000,00
DANIŞMAN, JÜRİ ÜYELERİ, RAPORTÖRLERİN ÜCRETLERİ:
(Yarışmacılara ödenecek toplam ücret üzerinden hesaplanıyor.)


Yarışmalarda görev alan danışman ve asli jüri üyeleri ile raportörlerin her birine, yarışmacılara verilecek ödüllerin toplam tutarının % 4 ünü geçmemek üzere idarece belirlenecek miktarda ücret ödenir. ( % 2 i: 1900,00 TL)


Hazırlık çalışmalarına katılıp soru-yanıt ve değerlendirme çalışmalarına katılmayan Jüri üyelerine ücretin 1/3’ü: 633,33 TL


Hazırlık ve soru-yanıt toplantılarına katılıp değerlendirme toplantılarına katılmayan veya değerlendirme toplantılarına katılıp önceki toplantılara katılmayan jüri üyelerine ücretin 1/2’si: 950,00 TL


Yedek jüri üyelerine, danışman ve asli jüri üyelerine ödenen miktarın 1/2’si: 950,00 TL .
Raportör yardımcılarına (Teknik ressam, daktilo ve benzeri) raportör ücretlerinin 1/5’i: 380,00 TL, hizmetlilere ise 1/10’u: 190,00 TL


Diğer ücretler (gündelik, yol ve konaklama giderleri vb.) 24.12.2002 tarih 24973 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ''Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği'' nin 39. maddesine göre ödenir.”

 

Başkan- Teşekkür ederim. Konu ile ilgili söz almak isteyen üyemiz. Bütün bu rakamlar yönetmelik gereği tespit edildi ve Türkiye’deki diğer yarışmalar göz önünde bulundurularak Ödemiş’in koşullarıyla tespit edildi. Buyurun Mustafa Ali Bey.

 

Mustafa Ali FIRTINA- İyi akşamlar. Ben burada şunu merak ediyorum. Biz burada neyi oylayacağız? Bu yarışmadaki, orada yarışma giderleri diye yazıyor.

 

Başkan- Şimdi okuduk onları. Bu rakamlar verilecek.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Hayır, ödülleri okudunuz. Bir de yarışmaya katılanlarla ilgili yarışma giderleri ödenir diye bir madde var orada. Yarışmaya katılanlara belli bir miktar gider ödenecek.

 

Başkan- Yönetmeliğin hangi maddesi? Bir bakalım.

 

İmar ve Şehircilik Müdürü Nermin Pervan KELESLİ- 39. madde Başkanım.

 

Başkan- Okuyalım 39’u.

 

İmar ve Şehircilik Müdürü Nermin Pervan KELESLİ- Madde 39: Danışman, asli ve yedek jüri üyeleriyle raportörlerin yer görmeye ilişkin yollukları; gündelik, yol ve konaklama giderleri yarışmayı açan idare tarafından karşılanır.

 

Mustafa Ali FIRTINA- O değil. O jüri üyeleri ile ilgili. Bir de yarışmaya katılan yarışmacılara maliyet açısından…

 

Başkan- Hangi madde 40 mı? Ödüllerin tespiti, ödemeler ile ilgili kurallar. Ödüllerin tespitini mi soruyorsunuz?


Mustafa Ali FIRTINA- Yarışmaya katılan kişilerin maliyetleri de olacağı için bir emek sarf edecekler. Belli bir oran yarışma gideri altında ödenir deniyor.

 

İmar ve Şehircilik Müdürü Nermin Pervan KELESLİ- Yarışma gideri olarak ödeneğin diğer ücretler adı altında geçiyor. Yönetmelikte 39. madde. Bu diğer ücretlerde; gündelik yol ve konaklama giderleri oluyor yarışmacıların katıldığı. Bunu da şöyle diyor; “Yarışmayı açan idare tarafından karşılanır. Kamu görevlisi olmayanların gündeliklerinin ödenmesinde en yüksek devlet memurunun gündeliği esas alınır. Kamu görevlisi olanların yollukları ise; kendi tabi oldukları mevzuata göre ödenir.” diyor.

 

Başkan- Bunun dışında bir ödeme yok.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Yani, onun dışında yarışmaya katılanlara herhangi bir ödeme yok mu?

 

Başkan- Yok, hayır. Kağıt gideri, çizim gideri vs. gibi bir gider yok.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Bir şey daha soracağım, bu kent meydanı çizilirken, proje edilirken, Kaymakamlık Binası, Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün binası yok farz edilerek mi çizilecek, yoksa bu şekliyle mi, bu haliyle mi çizilecek?

 

Başkan- Tüm ada olarak çizilecek. İleride orası genişlerse, orası boşalırsa, nasıl bir meydan olacağını görmek isteriz. Şartnameye onu da koyacağız. Yani Migros’tan, Tekel’e kadar tam bir ada.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Burası kalkmış, ama Vergi Dairesi ile Kaymakamlık mevcut. Çünkü o anketleri de okudum, yarısından çoğu da o binaların kalkmasını istemiyor.

 

Başkan- İleride eğer o binalar kalkarsa bu alanı bütünleyen ne olabilir, yarışmacılardan onu da isteyeceğiz biz. Orasını boş bırakmayalım. Hatta otoparkın yeri neresi olabilir, onu da isteyeceğiz. Otopark olarak bu binanın altını öngörüyoruz ama bakarsınız Migros’un önü, bakarsınız bu taraf olabilir giriş çıkış açısından, onu da isteyeceğiz. Başka söz almak isteyen üyemiz?… Olmadığına göre komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler… Oybirliği ile kabul edilmiştir.Bundan sonraki toplantımız 2012 yılında olacak. Dolayısıyla ben 2012 yılının başta ülkemiz olmak üzere herkese barış ve huzur getirmesini, tüm vatandaşlarımıza da huzurlu, sağlıklı, bol kazançlı bir yıl getirmesini diliyorum. Sizlerin dilek ve önerilerini alalım. Buyurun, Mustafa Ali Bey.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Benim birkaç sormak istediğim bir şey var. Öncelikle şu anket, yapılan anket sadece bizim gördüğümüz kadar mı yapıldı, yani sizinle ilgili sorular da var mıydı bu ankette?

 

Başkan- Bu bir siyasi anket değildi. İki aşamada yapıldı. Bir tanesi belediye çalışmaları, bir tanesi de kent projeleri. Yani siyasi bir araştırma değildi.


Mustafa Ali FIRTINA- Yani belediye çalışmaları ile ilgili kısmı biz görmeyeceğiz diyorsunuz?

 

Başkan- Hayır, göreceksiniz daha sonra, bu özet. Tam rapor gelmedi. Bu bizim 2011 yılı Performans Programımızın parçasıydı, kamuoyu memnuniyet anketi yapmak. Onu yapmış olduk 2011 yılında.


Mustafa Ali FIRTINA- Şimdi bu ankette yaklaşık % 15,8 oranında Ödemişli yol, asfalt bozukluklarından bahsediyor. Siz başından beri, göreve geldiğiniz günden beri çevre mahallelerde bazı şeyler yapıyorsunuz. Genelde merkezde bir boşlama var. Yani tam olarak değil de mesela Endüstri Meslek’in önündeki yol gerçekten çok kötü. Şehrin orta yerindeki bir yol. Çalışmalar buralara ne zaman zaman gelecek, ben onu merak ediyorum. Çevrede yapılıyor, güzel oluyor, çevreden merkeze doğru. Merkeze ne zaman gelecek bunu merak ediyorum.


İkincisi; 3 Aralık Dünya Özürlüler Günüydü. Burada belediyemiz daha önce yaptığımız toplantılarda prensip kararı alındı, özürlülerle ilgili olarak da bu hemen yapılacak bir şey değil. Bunun için altyapı lazım rampalar ya da işte belediye minibüslerinin ayarlanması gibi. Fakat şimdi çok güzel bir çalışma yapılıyor, sokak levhaları. Bu sokak levhalarından bazılarının rampaların bu özürlü araçlarının, ya da bebek arabalarının geçemeyeceği bir şekilde olduğunu gördüm kendi gözümle, örnek de verebilirim. Yani bu levhalar dikilirken bunların göz önüne alınmasını istiyorum. Zaten rampalar yok ama yarın rampa da yapmaya kalktığınızda orada bir geçit olmayacak. Bir defada tek iş yapalım diye düşünüyorum.


Bunun dışında, burada bu ankette “yeni Belediye Binasına ihtiyaç var” diyen % 51’lik kişiler arasında yapılan başka bir anket yeni Belediye Binasının garajın orada yapılmaması yönünde % 48’i orada yapılmasını istemiyor. Fikrim yok diyenlerle birlikte topladığımızda %70’e yakını orada kararsız. Yani bunlar da göz önüne alınacak mı? Gerçi karar alındı ama. Bu anketi ben öyle yorumladım, bilmiyorum siz nasıl yorumladınız. Şimdi Ödemiş’te “Yeni bir Belediye Binasına ihtiyaç vardır” diyenler %51,8. Mevcut Garajın ve Düğün Salonunun bulunduğu alanı parka dönüştürerek arkada kalan kısımda yeni Belediye Hizmet Binası yapmak uygun olur mu sorusuna cevap veren % 48’lik vatandaşımız demiş ki; Yeni binaya ihtiyaç yok. İhtiyaç olup, olmadığı konusunda fikrim yok. Yani bu çelişiyor gibi geldi ya da sağlıklı analiz edilmedi, bu şekilde yansımadı tabloya. Orada bir muamma var.


Ben son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Garajın oradaki kapı sit alanında mı, değil mi, korunacak mı?

 

Başkan- Sit, evet. Şu anda korunacak, öyle görünüyor ama projeler oluştukça yine Anıtlar Kurulu ile görüşüp kaldırabilir miyiz, kaldıramaz mıyız veya projeyi nasıl yaparız bakacağız. Ama şu anda sit olarak görünüyor. Dokunamıyoruz.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Son olarak, Dünya Kadınlar Günü, Kadın Hakları Günü bugün. Dünya değil, Türkiye’de Kadın Haklarının verilişinin 77’nci yılı. Meclisimizde 4 tane birbirinden güzel, yetenekli, akıllı bayan var. Siz de başta meclisimizin, önümüzdeki mecliste, meclis üyelerimizin daha fazla olmasını temenni ettiniz. Ben önümüzdeki yıllarda Belediye Başkanını bayan olarak görmek istiyorum. Ödemiş’e bir bayan hükmetsin istiyorum. Umarım bu da gerçekleşir. Teşekkür ediyorum.

 

Başkan- Tabi, bizim temennimiz de o. Birinci soru, oradan başlayayım. Kaldırımlardaki engelliler için olan rampalar hususu. Hakikatten öyle bir yer varsa, o direklerin onların hemen yerini değiştirelim çünkü özen gösteriyoruz. Daha önceden kaldırım düzenlemesinden önce o yerdeki saptamalar yapılacak.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Özellikle yapılan bir şey değil.

 

Başkan- Yanlışlık olmuş olabilir. O iyi bir tespit. O yerler nerede varsa onları değiştirelim özürlüler ile ilgili. 2012 Performans Programında şehrin merkezi yer alıyor. Atatürk Caddesinden başlıyoruz. Onun sol, sağ sokaklarında da kaldırım düzenlemelerine başlıyoruz. Kaldırımların ömrü maalesef 15-20 yıl. 15-20 yıl içinde eski beton kaldırımlar ve bordürler giderek ufalıyor, betonları ufalıyor ve yenilemek gerekiyor. Şehrin merkezindekiler de aşağı yukarı ömrünü tamamlamış durumda. Dediğiniz gibi artık yavaş yavaş çevreden merkeze doğru gelip öbürlerini de yapacağız. Atatürk Caddesi ve etrafındaki Harbiye Caddesi olmak üzere o bölge 2012 Performans Programının içinde. İlk çıkacak ihalelerden bir tanesi de o olacak.


Ulus Meydanı’nı, Endüstri Meslek Lisesi’nin önünü aslında bir büyük proje olarak düşünmek gerekiyor. Yani Ulus Meydanı düzenlemesi. Bir tarafta Belediye Binası, Belediye Binasının önündeki Şehir Salonunun yıkılması ile oluşan bir alan ve oradan sonra devam edip Yeni İstasyon ile Eski İstasyon arasındaki o geniş alanı da bir büyük proje olarak, sadece Ulus Meydanı değil de, büyük bir yeşil alan olarak düşünmek gerekiyor. Hasan Bey daha önce sormuştu “Öbür dönem de bir umudunuz yok mu?” diye. Umudum var. Öbür dönemin büyük projelerinden bir tanesi. Ortasından sular akacak bir gezi alanı.

 

Hasan URUKTAN- Ben sormadım.

 

Başkan- Siz sormuştunuz, daha önce “öbür dönem umudunuz yok mu?” diye. Öbür dönemin güzel projelerinden bir tanesi bu olur inşallah. Bu dönem için çok büyük bir proje yapalım. Onu da bir yarışma ile yaparız sanıyorum. Eskişehir’e benzer hakikatten güzel bir proje. O bölgeyle beraber değerlendirmekte yarar var o kaldırımları.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Kaldırım değil de Başkanım, asfalt çok kötü yani.

 

Başkan- Asfalt yenilemesini yapıyoruz, her zaman yaparız ama orada hakikatten kaldırım ihtiyacı da var. Artık kaldırımlar nerdeyse asfalt yapıla yapıla sıfırlandı. Ufak tefek makyajlarla düzeltmeye çalışıyoruz Ulus Meydanı ve civarını. Ama Ödemiş’te şöyle bir kıyı semtlere baktığımızda gerçekten de kaldırımsız, asfaltı iyice yıpranmış hatta toprak içinde yollarımız vardı. İyi ki biraz oraların kaldırımlarını ve asfaltlarını yaptık. Yani oraların da ihtiyacı vardı. Bu zaten Ödemiş’te bir zorunluluk. Ödemiş giderek 2 merkezli bir kent haline geliyor yani batısı ve doğusu ile. Eğer batıyı ihmal etseydik, belki de 5- 10 sene sonra Ödemiş’in geri kalmış bir bölgesi olurdu. O dengeyi sağlayamazdık. En azından bu sene, yani bu dönem o dengeyi sağladık. Bir çok müteahhit inşaata başladı o alanlarda, Kuvvetli Mahallesinde. En azından bir dengeyi sağlamış olduk Ödemiş kent içinde.

 

 

ATATÜRK KÖŞESİ

SPONSOR BAĞLANTI


ANKET

Basım için hazırlamakta olduğum kitabımın adı "SABIK ALİ" sizin için ne ifade ediyor?
 

SİTE İÇİ ARAMA